Missie en Visie Orthovisio Fysiotherapie.

Missie.


Wij geloven dat participeren een zeer belangrijke voorwaarde is voor een gezond, gelukkig en prettig leven. Participeren is (weer) meedoen in arbeid, vrijwilligerswerk, gezin/relaties en sport. Het levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Daar zetten wij ons samenwerkend voor in. De juiste zorg op het juiste moment ontvangen kan een lastig probleem zijn. Wij ontzorgen door onze multi-inter -disciplinaire aanpak. En wij bieden persoonlijke en op maat gemaakte bewegingsgerelateerde (lichamelijke en psychosomatische) zorg bij het verminderen van problemen bij het bewegen. De praktijk biedt een omgeving waarin je je prettig voelt, je persoonlijke aandacht krijgt en actief kan werken aan jouw herstel. De door ons aangeboden zorg is dichtbij huis, laagdrempelig, doelmatig en van hoogwaardige kwaliteit.


Visie


Alle noodzakelijke zorg vindt plaats onder één dak op een locatie in uw regio. Een breed team van benodigde hulpverleners werkt zowel vanuit de eerste als tweedelijnszorg. Samen met de patiënt wordt een programma op maat gemaakt. De eerstelijns fysiotherapie is wijkgericht en bevindt zich daardoor dichtbij huis.  In de tweedelijnszorg van Orthovisio is de revalidatie arts hoofdbehandelaar en werkt samen met een breed interdisciplinair team. Wij verzorgen de zorg voor de cliënt om de cliënt heen. Zo wordt de juiste zorg, bij de juiste persoon op het juiste moment gegeven.

Vanuit dit team wordt de patiënt begeleid waarbij een actieve inzet van de patiënt wordt gestimuleerd en zo het op maat gemaakt programma kan worden gevolgd.  Dit programma is dynamisch van aard en kan tijdens het proces worden bijgesteld.

Optimaliseren van de beroepsinhoudelijke kwaliteit, vakvaardigheid en de ontwikkeling alsmede behandelingen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten hiervan zijn voor het behandelend team belangrijke aspecten om een zo goed mogelijk zorg te kunnen verlenen.

Onze praktijk is transparant zowel naar binnen als naar buiten. Dit bepalen we niet alleen zelf, wij laten ons ook extern hierop toetsen. Zo wordt er naar gestreefd tot het behalen van ISO 9001-2015 certificering.

www.fysiotherapie.orthovisio.nl/diensten/fysiotherapie/