Stichting Sporthal Molentocht


De exploitatie van sporthal Molentocht is ondergebracht in een stichting met een bestuur gevormd door vrijwilligers. De exploitatie bestaat uit het beheer van de accommodatie, het verhuren van de hal aan scholen en sportverenigingen en het verpachten van de kantine aan HVS en Vesdo.

Voor het beheer heeft de stichting een algemeen beheerder in dienst die naast de dagelijkse gang van zaken ook fungeert als aanspreekpunt voor verenigingsbesturen en andere organisaties.

Beheerder sporthal Molentocht:
Pierre Mettes, 06-106 266 29, e-mailadres


Het bestuur onderhoudt een goed contact met de gemeente Schagen, eigenaar van het gebouw.

Bestuurssamenstelling:


Theo Groot, voorzitter: e-mailadres

Monique Janse, secretaris: e-mailadres

Remco Hijink, penningmeester: e-mailadres

José Dekker, bestuurslid namens HVS: e-mailadres

Wim Vonk, bestuurslid namens Vesdo: e-mailadres