Huisregels HVS 

(goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 10 juni 2014)

 

Kleding/schoenen/bal

Ieder team heeft een shirtsponsor. De shirts hoeft u dus niet zelf aan te schaffen. Wel een bijpassend (rood) broekje, knielappen, sokken en schoenen.
Buiten gedragen sportschoenen moeten eerst schoongemaakt worden, voordat deze in de zaal gebruikt mogen worden.

 

Het HVS jack! 

Met dank aan onze sporsor bouwbedrijf P.Ott.

 

Om onduidelijkheden te voorkomen, hier de regels over dit jack:

- Het blijft eigendom van HVS

- Gebruik uitsluitend voor HVS-activiteiten. Voor aanvang van de wedstrijden verwachten we dat iedereen het jack draagt.

- Bij verlies/beschadiging van het jack zijn de kosten voor de gebruiker

- Graag het jack in originele staat laten. Je kan je jack herkennen aan je nummer.

- De jacks zijn dus genummerd, hierdoor zijn ze persoonsgebonden

- Nieuwe maat nodig, dan kan je het jack ruilen bij Patricia Bakker.

 

Wij verwachten dat iedereen zijn jack zorgvuldig behandeld.

 

Lidmaatschap en Contributie

De contributie dient per half jaar betaald worden.
Indien u hier niet tijdig aan kan voldoen, neem dan contact op met de penningmeester.
Opzeggingen dienen voor 1 mei schriftelijk aan het bestuur gemeld te worden. Indien na deze datum een opzegging binnenkomt, blijft u nog een heel seizoen lid van HVS. Dit houdt in dat er nog een geheel jaar contributie in rekening wordt gebracht, dit i.v.m. de verplichte afdracht naar de bond.
Een lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan. Als je tussentijds zou kunnen opzeggen worden je teamgenoten benadeeld, die dan misschien te kort speelsters hebben om te spelen.
Om de contributie zo laag mogelijk te houden en extra activiteiten te kunnen (blijven) organiseren zijn we genoodzaakt om allerlei acties te houden en werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld kantinedienst, te doen.  

 

Werkzaamheden/acties

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij en ook onmisbaar voor onze vereniging.  Bestuursleden, coaches verzetten al een hoop werk. Maar extra hulp bij activiteiten en acties zijn noodzakelijk om een vereniging (financieel) draaiend te houden. We verwachten dan ook dat:

Ouders assisteren bij de wedstrijden door in de rust limonade/koffie te schenken.
Ouders rijden naar uit wedstrijden. Let u er wel op dat u in het bezit bent van een inzittendenverzekering!!
Indien u niet in de gelegenheid bent om te rijden, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Alle ouders en leden af en toe kantinedienst te draaien.
Alle leden bij acties helpen.

 

Publicaties

Op de website en misschien ook op andere media worden naast de teamfoto’s ook wel eens foto’s van wedstrijden, clinics en/of feestelijke activiteiten geplaatst.

Indien u dat niet wilt zult u dat schriftelijk kenbaar moeten maken aan het bestuur.

 

Gedragsregels

We zijn een handbalvereniging waar plezier voorop staat. Voor iedereen (ouders, speelsters, coaches, scheidsrechters,..) geldt dat:

We elkaar helpen.
We elkaar niet uitlachen.
Niemand de baas speelt.
We elkaar respecteren.
We positief aanmoedigen.
Geen commentaar leveren aan spelers, coaches en scheidsrechters.
We netjes omgaan met materialen en spullen.
De accommodatie netjes achterlaten.
Op tijd aanwezig zijn bij training en wedstrijden of op tijd afbericht doen als dat niet mogelijk is.

 

Scheidingslijn

Spelregels Nederlands Handbal Verbond (NHV)

Klik hier voor Spelregels NHV

 

Scheidingslijn

 

Jeugd Spelregels Nederlands Handbal Verbond (NHV)

Klik hier voor Jeugdspelregels NHV

 

Scheidingslijn