HUISREGELS v.v. VESDO


Spelers:
• Afmelden voor wedstrijden bij je leider en voor trainingen bij je trainer is verplicht. Doe dit tijdig;
• Na iedere training dragen we gezamenlijk zorg voor het materiaal;
• Dragen van scheenbeschermers op trainingen en tijdens wedstrijden is verplicht;
• Wees zuinig op alle spullen van de club.
• Na de wedstrijden is het voor ieder verplicht te douchen, waarbij badslippers worden gedragen.
• Laat de kleedlokalen netjes achter, ga niet op banken staan en gooi rommel in de prullenbakken.
Gebruik de borstels buiten om je schoenen schoon te maken;

Leiders en trainers:
• Je hebt een voorbeeldfunctie;
• Beperk je tot positief coachen;
• Blijf positief naar iedereen, negativiteit of afkraken heeft geen vat op een speler;
• Lever geen commentaar op scheids- of grensrechter;
• Stimuleer fair-play en fatsoenlijk taalgebruik, treed corrigerend op bij pesten en discriminatie;
• Spelers die zich schuldig maken aan wangedrag dienen direct gewisseld te worden.
Na melding aan het bestuur dient overleg gepleegd te worden welke straffen zullen volgen.
• Zorg tijdens het verblijf van spelers in het kleedlokaal voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene;
• Laat kleedlokalen netjes achter, maak spelers verantwoordelijk hiervoor;

Ouders:
• Laat het coachen en geven van aanwijzingen over aan de begeleiding van het team.
Deze structuur moet duidelijk zijn, anders raken kinderen verward en weten niet meer waar ze aan toe zijn;
• Aanmoedigen, graag, mits uw aanmoedigen een positief karakter hebben;
• Respecteer beslissingen van scheids- en grensrechter (geen reacties);
• Respecteer de tegenstander. Vraag nooit om kaarten of tijdstraffen;
• Denk om uw taalgebruik. Wat jeugdleden niet mogen, mag u ook niet;
• Zorg ervoor dat afspraken nageleefd worden m.b.t. wassen, rijden;
• Zorg dat u regelmatig als toeschouwer langs het veld aanwezig bent;
• Mochten er problemen zijn dan staan leiders en trainers open voor een gesprek.
Wel graag na de training of wedstrijd. Er is ook altijd de mogelijkheid om de bestuursleden in te schakelen.

Zonder respect geen voetbal